De opleiding vertrouwenspersoon biedt een grote meerwaarde voor iedere organisatie

Als ondernemer maar ook als werknemer kom je binnen een organisatie ongetwijfeld in aanraking met verschillende personen en situaties. Werknemers en leidinggevenden bijvoorbeeld dienen op de juiste manier met elkaar samen te werken maar dit gaat niet altijd vanzelf. Het is belangrijk dat werknemers integer handelen en dat gewenste omgangsvormen binnen de organisatie worden nagestreefd. Een veilige en integere werkplek waar mensen met veel plezier naartoe gaan is ontzettend belangrijk, maar niet overal wordt dit gerealiseerd. In deze blog wordt ingegaan op het belang van een vertrouwenspersoon binnen de organisatie, de taken van een vertrouwenspersoon en ook de opleiding vertrouwenspersoon mogelijkheden. Lees gauw verder en ontdek wat er allemaal komt kijken bij de opleiding tot een vertrouwenspersoon. 

Volg de opleiding vertrouwenspersoon en verwerf gedegen kennis

Iedereen kan in een situatie op zijn of haar werk terecht komen waarin het fijn is om in vertrouwen met iemand in gesprek te kunnen. Grote organisaties maar ook kleinere organisaties stellen vaak één of meerdere personen aan als vertrouwenspersoon. Een opleiding vertrouwenspersoon stelt diegene in staat om op een professionele manier (LVV gecertificeerd) in gesprek te gaan met werknemers die hier belang bij hebben. Zowel leidinggevenden als gewone werknemers kunnen in situaties belanden waarbij het nodig is om met iemand vanuit de organisatie in gesprek te gaan. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en niet iedereen is voor deze rol weggelegd. Zelf heb ik een opleiding vertrouwenspersoon gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut. Deze opleiding vind ik tot op de dag van vandaag ontzettend belangrijk en waardevol. Zo ben ik nu een aantal jaren actief als vertrouwenspersoon binnen de organisatie waar ik werk en ik heb veel geleerd van de opleiding tot vertrouwenspersoon. Tijdens de praktijkgerichte opleiding heb ik leren omgaan met verschillende dilemma’s en heb ik uitgebreid kunnen oefenen met acteurs. Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedere organisatie een vertrouwenspersoon in dienst heeft omdat situaties waarin hij of zij nodig is vaker voorkomen dan men misschien denkt. 

Ik spreek vanuit mijn eigen ervaring

Zelf heb ik dus de opleiding vertrouwenspersoon gevolgd voor de deelgebieden ongewenste omgangsvormen en integriteit. Binnen de organisatie waarvoor ik werkzaam ben, ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon en daarom kunnen medewerkers dus bij mij terecht voor het melden van bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen. Ik heb verschillende mensen kunnen helpen met de situatie waarin zij zich bevonden en ik heb ontzettend veel geleerd. Ik ben heel blij met de afgeronde opleiding tot vertrouwenspersoon en ik zou iedereen die twijfelt aan willen raden om ook eens over de mogelijkheden van deze opleiding na te denken. Ik heb hier zelf ontzettend veel aan gehad en ik ben zeer blij dat ik deze stap heb genomen. Daarbij zien veel organisaties de meerwaarde in van een opgeleide vertrouwenspersoon en ik ben van mening dat elke organisatie hoe klein dan ook hier serieus over na zou moeten denken.