Landschapsinrichting openbare ruimte

Bij landschapsinrichting openbare ruimte spelen vele factoren een rol. Het gaat er om dat een wijk opnieuw kan worden ingericht,  waarbij rekening wordt gehouden met de historische ontwikkelingen van de natuur in dat gebied. Dat betekent dat je als ontwerper zowel kennis moet hebben van de ecologische kenmerken, de bodem en de vochtbalans, maar ook creatief genoeg moet zijn om de wensen van alle toekomstige gebruikers van dat gebied in het ontwerp op te nemen. Bij landschapsinrichting openbare ruimte gaat het er dus ook om van iedereen zoveel mogelijk wensen terug te laten komen in het uiteindelijke resultaat.

Natuur opnieuw vormgeven

Bij landschapsinrichting openbare ruimte wordt een nieuwe inrichting van een gebied bewerkstelligd, zonder de oude inrichting helemaal te vergeten. Door de oude inrichting te bestuderen ontstaat kennis over welke natuurlijke inrichting in een gebied goed kan gedijen. Door deze kennis met een deskundige blik te beoordelen kan er een nieuwe inrichting tot stand worden gebracht, die bestendig is en tot in lengte van jaren zonder kunstgrepen in stand kan worden gehouden. Landschapsinrichting openbare ruimte is in wezen het bedenken van een nieuwe natuurontwikkeling, die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, maar ecologisch geen grote impact heeft.

Bewonerswensen implementeren in landschapsinrichting openbare ruimte

Natuur opnieuw vormgeven is beslist geen tegenstelling tot het implementeren van bewonerswensen. Iedereen wil graag in een groene en prettige leefomgeving wonen en werken. Landschapsinrichting openbare ruimte is dus alleen een kwestie van de natuur zo vorm te geven dat er ook aan de wensen van de bewoners wordt voldaan. Dat betekent dat je met robuuste lijnen werkt en zorgt voor duidelijke structuren. Door dat met respect voor de natuur en de begroeiing te doen wordt een nieuwe leefomgeving tot stand gebracht waar jong en oud hun leven lang van kunnen profiteren.