Hoe werkt een faillissement?

faillissement

Een onderneming heeft te maken met het ontvangen en betalen van rekeningen. Wanneer een onderneming niet de mogelijkheid heeft om schuldeisers te betalen en hierdoor in financiële moeilijkheden komt, kan een onderneming failliet verklaard worden door de schuldeiser, de schuldenaar of het OM.

Faillissement

Debiteuren zijn de mensen of bedrijven waar je onderneming geld van krijgt en crediteuren zijn de schuldeisers, waaraan je dus nog geld moet betalen. De crediteuren zijn leveranciers van een dienst of product aan je onderneming. 

Wanneer je onderneming financieel gezond is, dan is het vaak geen probleem om deze schuldeisers te betalen. Je krijgt immers geld binnen van de debiteuren. Als dit niet het geval is, dan kunnen de schulden oplopen en uiteindelijk kan dit leiden tot faillissement als er geen verdere afspraken kunnen worden gemaakt voor betalingen.

Stappen

Het proces van een faillissement begint bij de aanvraag van het faillissement door een schuldeiser, door de rechtspersoon of natuurlijk persoon zelf of door het OM (Openbaar Ministerie). Als de rechtbank vervolgens het bedrijf failliet verklaard, gaat een curator aan de slag met het bedrijf. 

De curator neemt het beheer over en gaat bijvoorbeeld kijken op welke manier de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan geld kan komen om schuldeisers te betalen. Ook kan de curator in gesprek gaan met geïnteresseerde kopers die het bedrijf willen opkopen. Op die manier kan er geld vrij worden gemaakt om schuldeisers te betalen en kosten te dekken.

Aanvragen

Het aanvragen van een faillissement kan worden gedaan door schuldeisers als er minimaal 2 schuldeisers zijn, waarvan het mogelijk is om minimaal één schuld op te eisen. Degene met de schuld kan bijvoorbeeld gestopt zijn met betalen door financiële moeilijkheden. De schuldeisers starten de procedure om aan hun geld te komen.

Een aanvraag kan ook door de rechtspersoon of natuurlijke persoon zelf worden gedaan, omdat je bijvoorbeeld de schulden niet kunt betalen. In tegenstelling tot de aanvraag door schuldeisers, hoeft er geen advocaat bij betrokken te worden wanneer de aanvraag door de rechtspersoon of natuurlijke persoon zelf gedaan wordt.

De rechtspersoon of natuurlijke persoon dient alle informatie en bezit te geven aan de curator. De curator zal beslissingen maken en samen met bijvoorbeeld schuldeisers om de tafel zitten om kwijtscheldingen te regelen of betalingsregelingen te treffen. Een advocaat in de arm nemen kan ook erg goed zijn voor bedrijven waar een faillissement voor aan zit te komen. De advocaat kan advies geven en zelfs voorkomen dat het bedrijf daadwerkelijk failliet gaat.